Ακρυλικά χρώματα Maimeri 120ml

Κωδικός:
018 titanium white

Ακρυλικά χρώματα νερού. Κατασκευάζονται στην Ιταλία από την Maimeri.
Εξαιρετική ποιότητα, δεν κιτρινίζουν με τον χρόνο, πολύ δυνατές αποχρώσεις.

Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 018 titanium white
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 020 zinc white
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 104 naples yellow
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 077 cadmium yellow lemon hue
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 116 primary yellow
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 078 cadmium yellow medium hue
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 137 light gold
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 079 cadmium yellow deep hue
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 048 cadmium orange hue
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 131 yellow ochre
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 278 burnt sienna
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 492 burnt umber
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 212 quinacridone rose
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 465 permanent violet reddish
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 068 flesh tint
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 256 primary red - magenta
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 173 alizarin crimson hue
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 280 vermilion hue
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 233 cadmium red deep hue
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 229 cadmium red medium hue
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 120 yellow greenish
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 326 fluorescent green
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 306 cadmium green light imit
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 308 cadmium green deep hue
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 321 phthalocyanine green
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 358 sap green
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 430 turquoise
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 414 sky blue
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 370 cobalt blue light hue
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 371 cobalt blue deep hue
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 400 primary blue - cyan
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 388 navy blue
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 390 ultramarine
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 003 silver
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 513 neutral grey
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 493 raw umber
3,45 €
Ακρυλικά Maimeri 120ml
Κωδ: 535 ivory black
3,45 €